Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Seznam účastníků krajinářské dílny Jižní Čechy 2010

 
Jméno a příjmení
Instituce, zaměření
1. Benešová Markéta Absolventka FŽP ČZU v Praze
2.      
Engstová Barbora
Pracuje jako odborný asistent na FŽP ČZU
3.   
Flékalová Markéta
Pracuje v Ústavu plánování krajiny, Zahradnická fakulta, MZLU v Brně
4. 
Fricová Kamila
Doktorandka FŽP ČZU
5.     
Hamplová Adéla
Koordinátora programu Les ve škole – škola v lese
Sdružení TEREZA
6. 
Kadlecová Petra
Studuje zahradní a krajinářskou architekturu na ZF MENDELU v Lednici a Krajinářství na LDF MENDELU v Brně. V rámci oboru se zaměřuje na botaniku a druhovou rozmanitost. Působí v hnutí brontosaurus
7.         
Matějček Tomáš
Studuje na PřF UK
8.         
Matějka Daniel
Studuje zahradní a krajinářskou architekturu na ZF MZLU v Lednici
9.         
Molnárová Kristina
Pracuje jako odborný asistent na FŽP ČZU
10.      
Molnár Dan
V současné době na rodičovské dovolené, zajímá ho vše kolem vody a ryb a - stručně řečeno- prehistorie a archeologie krajiny
11.      
Monserrate Rubén Anton
Vystudovaný agronom, Španělsko
12.      
Pecharová Emilie
Docentka na JČU, ZF České Budějovice, ČZU v Praze FŽP
13.      
Roubínek Jiří Jerry


Zdar nad Sázavou, tulák po krajinách vnějších i
vnitřních, reálných i abstraktních, studoval MFF UK, nyni studuje FZP CZU v Praze, pracoval pro SCHKO CR (dnes AOPK) a CENIA
14.      
Skaloš Jan
Pracuje jako odborný asistent na FŽP ČZU, dále na VÚKOZ Průhonice, v.v.i.
15.      
Stroblová Lenka
Pracuje ve VÚKOZ, v.v.i.
16.      
Štěpánová Dana
Pracuje v Ústavu plánování krajiny, Zahradnická fakulta, MZLU v Brně
17.      
Tichý Tomáš
Pracuje na CHKO Český kras
18.      
Tobola Petr


Odborný asistent na FI MU Brno.
19. 
Vobecká Jana


Zaměstnána v Sociologickém ustavu AV CR ,vvi, zaměření: demografie, geografie obyvatel, regionální studia
20.
Zounková Radka
Brno, promovaná čarodějnice, vystudovala
environmentalni chemii, pracuje ve Vyzkumnem ustavu veterinarniho lekarstvi
21.-24. Čira, Zarja, Tomáš, Ája ... Čtyřnozí průvodci po krajinách vnějších i vnitřních