Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA BESKYDY
Chladná Voda, pátek 28. – neděle 30. září 2007

Cíl: Pokus o mnohostranné a netradiční vnímání a zkušenost s krajinou, v rámci možností také prezentace postřehů.

Příjezd: Skalošovi (organizátoři) dorazí ve čtvrtek večer kolem 22 hod.

Kde je samota Chladná Voda? Katastr obce Bílá, Moravskoslezské Beskydy. Doprava dálnice Praha – Brno – Olomouc – Hranice – Valašské Meziříčí – Rožnov – Bílá.

Filozofie projektu
Krajinářská dílna má pevný a volný program. Pevný program zahrnuje možnost stravování a předem domluvené přednášky. Volný program tvoří dobrovolné přednášky účastníků na základě jejich zkušeností s krajinou. Výsadou krajinářské dílny na Chladné Vodě je velmi široké rozpětí možností, jak se (ne)zúčastnit nabízeného pevného programu: podle libovůle můžete buď zcela dodržet scénář, nebo se chovat zcela asociálně a trávit čas izolovaně (zkoumat své krajiny vnitřní). I to je totiž výstup: pro někoho je zkušenost s krajinou natolik osobní a komplikovaná, že dotyčný nedokáže – nebo prostě nemá chuť – podělit se o své dojmy s ostatními.

Program
Čtvrtek 27. září
příjezd první vlny

Pátek 28. září
Během dopoledne, příp. později příjezd ostatních.
Snídaně: 9–10 hod.
Dopolední dílna: 10–12 hod.
Možné zahájit reflexi krajiny. Stále rostou houby…
Oběd: 12 –13 hod.
Odpolední dílna: 13 –18 hod.
Večeře: 18 –19 hod.
Úvodní vstup o samotě Chladná Voda (historie, současnost; Honza, Renata): 19–20 hod.
Diskuse
Možnost příspěvků účastníků semináře na téma zkušenost s krajinou

Sobota 29. září
Snídaně: 9–10 hod.
Dopolední dílna: 10–12 hod.
Oběd: 12 –13 hod.
Odpolední dílna: 13 –16 hod.

Blok pevných přednášek
Renata Skalošová (Reflexe beskydské krajiny v díle Petra Bezruče): 16:00–16:30
Barbora Engstová (Katalánsko – krajina kontrastů): 16:30–17:00
(Kateřina Ličková k poezii Ladislava Nezdařila)
Diskuse: 17:00–18:30
Večeře:18:30
Možnost příspěvků účastníků semináře na téma zkušenost s krajinou: po 19. hodině
Neděle 30. září
Snídaně: 8–9–10 hod. 
Volný program
Oběd
Odjezd podle domluvy

Stravování
Nabízíme centrální nákup potravin a vaření. Náklady by se pak rozpočítaly. Prosíme dejte vědět (nejlépe do středy 26. 9.) na naše e-mailové adresy nebo mobily, zda Vám to vyhovuje, příp. zda máte nějaká stravovací omezení, na která máme myslet při výběru potravin. Díky.
Patrně nás popadne chuť také vyrazit do některé z restaurací (hospod) v okolí – uvidíme. Pomocníci v kuchyni jsou vítáni. 

V harmonogramu je sice pevně stanovena doba snídaně, oběda a večeře, to ale neznamená, že si kdykoli jindy (nebo dříve, než ostatní vstanou) nemůžete sami ukrojit chleba a dát si ho třeba s máslem a ostružinovým džemem!

Vybavení
Vezměte si prosím spacáky. A baterky!!! A taky něco na přezutí.
Postel (nebo matrace, pro labužníky seno) bude pro každého. Chalupa je bez elektřiny, svítíme petrolejkou a svíčkami; vaříme, pečeme, smažíme atd. na peci. Suchý záchod. Zásoby dřeva dostatečné. Voda ve studánce, studená nebo po ohřátí kdykoli k dispozici k mytí.

V nedaleké Bílé je dřevěný kostelík v severském stylu a v něm v neděli bohoslužba…
…během společně strávených dnů bychom ale rádi slavili mši svatou přímo na Chladné Vodě (podle počasí uvnitř nebo venku). Když s námi bude otec Jan…


Lidé, jejich kořeny, minulost a současnost
……………………………………………………………………………………………………………………….
Honza Skaloš (Hrochův Týnec) – Vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde v současnosti vede semináře předmětu krajinná ekologie. V diplomové práci řešil téma fytosociologie lesních společenstev Staré obory ve Žďárských vrších. Tento předmět také od roku 2003 externě přednáší na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Od roku 2001 je zaměstnán ve VÚKOZ Průhonice; zde se zabývá problematikou analýzy změn ve vývoji krajiny .

Renata Skalošová (Ostrava) – vystudovala kombinaci čeština a divadelní věda, dlouhá léta v Radiu Proglas, intermezzo v českém školství, nyní externí redaktorka nakladatelství Portál, po předcích robka z Chladné Vody

Jana Kubíčková (Šumperk) ¬– vystudovala historii a dějiny umění, nyní doktorandské studium a práce na dizertaci s titulkem Fenomén staveb nových kostelů ve velkoměstech 19. a 20. století; věnuje se projektu Kolektivní paměť města Brna ve 20. století

Vláďa Kubíček (Malín) – technik i historik umění (VUT, FF MU), aktuální informace poví sám ústně

Vojta Kubíček (Brno) – návštěvník mateřské školy podle metody Montessori v Brně, nebojácný chasník

Kateřina Ličková (Ostrava)– francouzština a pedagogika, novinářská a překladatelská praxe, nyní zprostředkovává veřejnosti kontakt s občanským sdružením Pohoda

Honza Hanák (Brno) – studia teologie a žurnalistiky, nyní kaplan v Brně-Zábrdovicích, scénárista a režisér ČT, mj. tvůrce nového pořadu Po hladině, učí na FSS MU

Klára Nosková (Domažlice, Žďár nad Sázavou) – studovala národopis, češtinu i ekonomii (FF MU Brno, VŠE Praha); v současné době pracuje v oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Odboru vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje; dvojče Jany

Jana Nosková (Domažlice, Žďár nad Sázavou) – etnografka, historička; autorka dizertační práce Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury;
pracuje v brněnské pobočce Etnologického ústavu Akademie věd ČR; dvojče Kláry

Bára Engstová (Praha) – Přírodovědecká fakulta UK, v současnosti doktorandské studium na Fakultě životního prostředí ČZU, napsala diplomovou práci na téma sledování vývoje krajiny v bývalých vojenských prostorách

Petr Urválek (Hrochův Týnec) – absolvent chemické průmyslovky, umělecký kovář, v současnosti obchodník starožitným nábytkem

Lenka Jurnečková (Brno) – studentka archeologie na FF MU s profesní budoucností ještě krásně otevřenou; inspiraci nejen oborovou sbírá mj. za rodičovským domem před branami Moravského krasu 


Obrazek


* Změny vyhrazeny.*

Na setkání se těší Renata a Honza.

Foto: samota Chladná Voda